1800 180 2626TOLL FREE COMPLAINT NO

Councillors

vwrf nM:
kONslr dw nW
Ahudw
pqw
mobwiel nM:
1
guirMdr pwl kor mWgt
ifptI myAr
14864 AwdrS ngr
98159-03966
2
mlkIq isMG
kONslr
15135 Z-5 09467 koTy Amrpurw
81466-24890
3
rwijMdr isMG is`DU
kONslr
15665-ey, myn glI hzUrw kpUrw klonI
94171-02476
4
jsvIr kor
kONslr
15602, glI nM: 5, hzUrw kpUrw klonI
94649-79100
5
suKdyv isMG brwV
kONslr
16458-sI, glI nM: 1, bwbw PrId ngr
94170-09946
6
SYrI goiel
kONslr
3790, nyVy iklw gyt mwrPq # 232 Bwrq ngr
90411-44844
7
hrpwl isMG
kONslr
20043, glI nM: 8, juJwr isMG ngr
85287-50140
8
primMdr kor is`DU
kONslr
20643, glI nM: 26, AjIq rof
94174-39575
9
bljIq isMG rwjU srW
kONslr
22142-ey, glI nM: 11, pwvr hwaUs rof
98880-12120
10
ASySr pwsvwn
kONslr
550, byAMq ngr
99882-00925
11
hrijMdr isMG
kONslr
AYm.AweI.jI- 1059, Pyz-1, mwfl twaUn
94656-90007
12
pMkj AroVw
kONslr
# 360, mwfl twaUn, Pyz-1
94170-39600
13
rwjivMdr isMG is`DU
kONslr
23295, glI nM: 18, BweI mqI dws ngr
98148-96987
14
rwjpRIq kor brwV
kONslr
23799, glI nM: 6, hrbMs ngr
98153-28869
15
bljIq isMG bIV bihmx
kONslr
sI-19, Z-2-01842 isvl lwienz
98728-32634
16
ArivMd ikrn cImw
kONslr
183, Pyz-2, mwfl twaUn
94170-22118
17
hrmMdr isMG
kONslr
19838, AjIq rof
99151-99726
18
rwjw isMG
kONslr
17905, cMdsr bsqI
76964-88520
19
byAMq isMG rMDwvw
kONslr
glI nM: 10/5, gurU goibMd isMG ngr
93567-80001
20
drSn kumwr
kONslr
16809, glI nM: 5/1, bsMq ivhwr
98154-25707
21
qrsym cMd goiel
sInIAr ifptI myAr
13490, glI nM: 8, gxyS ngr
98883-87287
22
suKimMdr isMG
kONslr
# 13338, glI nM: 10, nwmdyv mwrg
94641-53501
23
kmlyS rwxI
kONslr
49, glI nM: 2sI-1, Pyz-1, ivSwl ngr
94170-92694
24
ipRXMkw goiel
kONslr
115-sI, tYgor ngr
94783-01718
25
jsvIr isMG j`sw
kONslr
3079, nwmdyv ngr, AmrIk isMG rof
94172-36303
26
drSnw rwxI 
kONslr
1635, glI nM: 3, nvIN bsqI
94173-26215
27
rwj kumwr
kONslr
3943/7881 nIqw strIt, mihxw cok
94174-73849
  • 28
  • nIlwm rwxI ijMdl
  • kONslr
  • 3255-ey, mu`hlw sIVIAW
  • 98154-81795
29
qrloc isMG
kONslr
9840/6777, gurU nwnk purw mu`hlw
98148-02155
30
rwm dws
kONslr
4395-ey, glI pMifqW vwlI, bYNk bwjwr
98726-48068
31
pRIqm kor
kONslr
10009(6901), gurU nwnk purw mu`hlw
94172-05208
32
Swm lwl jYn
kONslr
24913, glI nM: 4/1, bwbw dIp isMG ngr
98724-25634
33
blvMq rwey nwQ
myAr
12619, glI nM:11, sMjy ngr
98145-86896
34
krmjIq kor
kONslr
26176, glI nM: 2-1/2 Amrpurw bsqI
97794-71555
35
sMjy
kONslr
12643, glI nM: 17, sMjy ngr
98724-63917
36
jugrwj isMG
kONslr
27091, glI nM: 5, Amrpurw bsqI
94170-49409
37
hrijMdr isMG
kONslr
12029, ShId Bgq isMG ngr
84378-14000
38
sMqoS kumwrI mhMq
kONslr
11672, glI nM: 1, sMgUAwxw bsqI
94171-14066
39
gurbcn isMG
kONslr
27700, glI nM: 18, lwl isMG ngr
94172-35618
40
iCMdr kor
kONslr
# 28522-fI, glI nM: 20, surKpIr rof
94171-68928
41
AMjnw rwxI
kONslr
33155, glI nM: 1, pRqwp ngr
98149-69249
  1. 42
  1. pRdIp goiel
  1. kONslr
  1. 32400, glI qyzwb vwlI, prs rwm ngr
  1. 98763-91086
43
gursyvk isMG mwn
kONslr
31017, myn rof, prs rwm ngr
96535-33333
44
inrml isMG sMDU
kONslr
32589, glI nM: 1, prs rwm ngr
93562-00187
45
suKivMdr kor
kONslr
32284, glI nM: 11-jI, prs rwm ngr
98142-22950
46
hrivMdr kumwr
kONslr
31583, glI nM: 4, prs rwm ngr
98143-44002
47
inrml kor
kONslr
glI nM: 6, gopwl ngr
93562-60815
48
jgrUp isMG ig`l
kONslr
51-Awr-1 gopwl ngr, gurUku`l rof
94174-27749
49
gurmIq kor
kONslr
29517, glI nM: 9, jnqw ngr
80544-35279
50
jgsIr isMG
kONslr
14694, glI nM: 2, gurU nwnk klonI
95925-05662
Back to Top